%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%da%a9%d8%b3%d9%84

بست بکسل ( wire rope clips ) :

بست بکسل ( کرپی ) یکی از مهمترین اتصالات سیم بکسل است که برای ساخت حلقه های چشمی ، اتصال دو کابل و یا اسلینگ کردن سیم بکسل به کار برده می شود . بست بکسل ها در سه نوع فولادی ، چدن گالوانیزه و استنلس استیل موجود می باشند . استفاده از بست های U شکل (Wire Rope Clips) برای محکم کردن حلقه سیم بکسل ،شرایط خاصی داشته و مستلزم دقت فراوان در بستن صحیح بست ها می باشد ، از جمله این که گودی U بست ها بر روی بخش انتهایی سیم بکسل قرار گیرد و حداقل از ۳ عدد بست برای هر حلقه استفاده شود علاه بر آن پس از محکم کردن اولیه بست ها باید بر حسب لزوم به طور منظم چک شده و محکم گردد این بست هادر صورت استفاده صحیح تا ۸۰ % نیروی کشش سیم بکسل فولادی را حفظ می کنند .

%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d9%be%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a8%da%a9%d8%b3%d9%84

بستن کرپی بر روی سیم بکسل استانداردهایی دارد که باید رعایت شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود: ۱ ) قطر سیم بکسل باید با شماره کرپی (بست بکسل) یکی باشد  شماره کرپی همان قطر کرپی است ۲ ) تمامی کرپی ها باید در یک جهت بسته شوند ۳ ) کرپی ها باید طوری قرار گیرند که U کرپی طرف سر کوتاه تر سیم بکسل باشد ۴ ) تعداد کرپی ها بستگی به قطر سیم بکسل دارد به طور مثال تا قطر ۱۵ میلی متر ۳ عدد کرپی و از ۱۵ میلی متر به بالا به ازای هر ۵ میلی متر یک کرپی اضافه شود ۵ ) فاصله کرپی ها باید مساوی و فاصله بین دو کرپی باید به اندازه ۶ برابر قطر سیم بکسل باشد ۶ ) مهره کرپی باید در زمان سفت کردن به اندازه ۱/۳ قطر اولیه سیم بکسل محکم و سفت گردد. حداقل تعداد بست بکسلهای فولادی که برای اتصال هر سر سیم بکسل با توجه به قطر آن مورد نیاز می باشد به ترتیب زیر می باشد:

%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%da%a9%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%be%db%8c

%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%da%a9%d8%b3%d9%84%d9%87%d8%a7

wire-rop-clips-daneshmand