اسلینگ های زنجیر (chain slings)

اسلینگ های زنجیر که انواع مختلف آن را در شکل مشاهده می کنید در ۴ نوع : تک رشته ،دو رشته ، سه رشته و چهار رشته ساخته می شوند .

hrhtrh

طبق یک قاعده کلی برای نامگذاری اسلینگ های زنجیری غالباً از کدهایی استفاده می شود که تعریفی از آن اسلینگ می باشد که البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد .

۱ ) اولین حرف را اکثر اوقات به تعداد رشته یا شاخه اختصاص می دهند مانند حروف زیر :

 S: Single leg with one branch                                                T: Triple leg with three branches

 D: Double leg with two branches                                           Q: Quadruple leg sling with four branches 

۲ ) دومین حرف را معمولاً به اتصالات بالای اسلینگ اختصاص می دهند مانند حروف زیر :

O: Oblong shaped master link                                                  S: Sling hook

G: Grab hook                                                                            B: Basket with oblong master link

۳ ) سومین حرف یا گروه حروف را معمولاً به اتصالات پایین هر رشته اختصاص می دهند،در زیر تعدادی از آنها ذکر شده :                                                                               

S:  Sling hook                                                                              G:  Grab hook

LK:  Sliding choker                                                                   BK:  Self Locking

F:  Foundry hook

در جدول زیر نوع و تعریف هر کدام از اسلینگ های زنجیری مذکور قابل مشاهده می باشد :
۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۰-۰۷-۳۶
اسلینگ زنجیر تک رشته شامل یک زنجیر با طول متغیر می باشد که با اتصالاتی در انتهای دو سر آن ساخته می شود و از آن برای جابجایی بار به صورت عمودی استفاده می شود .

Single Leg Chain Sling Capacity Chart

reheh

 اسلینگ زنجیر دو  رشته :

اسلینگ زنجیر دو رشته شامل دو رشته زنجیر با طول متغیر می باشد که بوسیله یک مسترلینک در بالای آن به هم وصل شده و در پایین هر رشته هوک ها و یا اتصالات دیگر قرار می گیرد .

 ۲Leg Chan Capacity Chart

errerev

اسلینگ زنجیر چهار  رشته :

اسلینگ زنجیر چهار رشته شامل چهار رشته زنجیر با طول متغیر می باشد که بوسیله یک مستر لینک در بالای آن به هم وصل شده و در پایین هر رشته هوک ها و یا سایر اتصالات قرار می گیرند .

 ۴Leg Chan Capacity Chart

۱۲۳

 

g100-chain-wll-chart g80-wll-chart

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *